Leen Muller

Fotogalerij Leen Muller

Leendert Johan Muller (1879-1969) werd op 25 september 1879 te Leiden geboren. Vader Dirk Johannes Muller was bediende te Leiden en gehuwd met Geertruida van Gool. Hij groeide op in Amsterdam. Leen volgde een opleiding aan de Tekenschool voor Kunstambachten in Amsterdam. Vele kunstenaars en vormgevers hebben aan deze school hun opleiding genoten. Leen Muller was lid van de in 1904 opgerichte Vereeniging van Ambachts- en Nijverheidskunst (VANK).   Als leerling-schilder was hij kort in dienst van Plateelbakkerij De Distel. Toen in 1898 door Egbert Estié (1865-1910) en Adrianus Jonker Krijnszoon de Plateelbakkerij Zuid-Holland E. Estié & Co. werd opgericht, was Leen Muller één van de eerste achttien personeelsleden. In 1903 was hij in Rotterdam in het huwelijk getreden met Francina Petronella Blok. Als schilder voorzag hij de producten van de fabriek van de bekende en zich steeds weer herhalende florale- en marine-decors. Na eerst nog enige tijd de leiding te hebben gehad over de vrouwenschilderzaal werd Leen in 1910 benoemd tot chef van de Tekenkamer. Vanaf dat moment was hij verantwoordelijk voor de ontwerpen van alle modellen en decors, waaronder vele honderden variaties op het Rhodian. Hoewel Rhodian bij de introductie in 1910 in eerste instantie bekend was als een specifiek decor – ontwerp van Leen Muller -, werd het in de loop der jaren meer een soortnaam voor decors die volgens de voorbrand schildertechniek werden uitgevoerd – ontwikkeld door Harkink. Vanaf 1924 gaf hij ook leiding aan de in dat jaar opgerichte afdeling Kunstnijverheid van de PZH. In 1932 werd deze afdeling opgeheven. De belangrijkste ontwerpen van Leen Muller bestaande uit (geometrische) abstracte decors en decors opgebouwd uit louter glazuurdecoratie, dateren uit de periode van de afdeling Kunstnijverheid. In zijn positie heeft Leen Muller lange tijd het aanzien van de producten van de PZH bepaald en met recht kan hij een van de belangrijkste Nederlandse ontwerpers genoemd worden uit het interbellum. Zijn lange en succesvolle carrière bij de Plateelbakkerij Zuid-Holland eindigde abrupt in het eerste kwartaal van 1936 toen hij zijn ontslag indiende omdat hij zich niet kon vinden in de door de directie uitgezette koers voor het bedrijf.

Lees meer (alles) over Leen Muller in de nieuwe uitgave: Leen Muller en de Plateelbakkerij Zuid-Holland (1898-1936)